Bankok mikrohitel konstrukciói 2

Egerszegi Ádám (Takarékbank), Hajba Attila (OTP Bank), Marsi Márk (MFB Zrt.), Tenke Gábor (Erste Bank)

Egerszegi Ádám

A Takarékszövetkezeti Integráció mindig is kiemelt helyen kezelte a mikro- kis- és középvállalkozásokat. A szektor szerepe különösen a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetben sok esetben felértékelődik, köszönhetően annak likviditásából fakadó finanszírozási képességére.

A Takarékszövetkezeti Integrációhoz tartozó Hitelintézetek az elmúlt 4 évben a Széchenyi Kártya konstrukció egyik legjelentősebb forgalmazójává léptek elő, 2007. őszén megjelent az azóta szintén sikeres, az agrár szektor számára kialakított Gazdahitel-Gazdakártya konstrukcióval és kivétel nélkül részt vesz az Magyar Fejlesztési Bank KKV-kat célzó programjainak vállalkozásokhoz történő eljuttatásában.A korábbi hitelprogramok után szinte a teljes, Új Magyarország Hitelprogram termékköre elérhető náluk, melyek az MFB-s források igénybevételével a Takarékszövetkezetek és a Takarékbank forráslehetőségeit és egyben ügyfeleik hitel igénybevételi lehetőségeit is sikeresen bővítették.

A 2008. év végi adatok alapján: 69 Takarékszövetkezet áll kapcsolatban az MFB-vel a Takarékbankon keresztül, a fennálló hitelállományuk a Takarékbank saját ügyfeleinek finanszírozására igénybevett állományával együtt 7,8 Mrd Ft.

Új színként jelentkezetek a palettán azok a hitelprogramok, amelyek forrását egyrészt az MFB Zrt., másrészt a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. biztosítja. Ezek közül is kiemelkedik az MV Zrt. által kínált Jeremie mikrohitel és portfoliógarancia program, mely nagy mértékben járulhat hozzá a vállalkozások kedvező finanszírozási konstrukciókkal való ellátásához. A konstrukció jelen likviditási és kockázati helyzetben kiemelt lehetőséget kínál mind ügyfél mind finanszírozói oldalon.

Hajba Attila

Bár a válság következtében fel kellett ismerniük, hogy a KKV-k és ezen belül a mikrovállalkozók hitelezése során kevéssé támaszkodhatnak a korábban összegyűjtött tapasztalataikra, a kereskedelmi bankok részére ez a szegmens továbbra is stratégiai növekedési lehetőséggel bír. Míg rövidtávon a meglévő portfolió körültekintő kezelése, az ügyfélkör megőrzése, valamint a megfelelő üzleti háttérrel rendelkező vállalkozások finanszírozása jelenti a legfontosabb kihívást, a jelenlegi helyzet kétségtelenül alkalmas arra is, hogy egyrészt számot vessünk az elmúlt időszakban folytatott hitelezési gyakorlat előnyeivel és hátrányaival, másrészt pedig olyan, a folyamatokat és üzleti modelleket érintő módosításokat végezzünk el, amelyek a következő növekedési periódusban versenyelőnyhöz juttathatják a pénzintézetet.

Marsi Márk

Az MFB egyik kiemelt célja, hogy tevékenységével ösztönözze a magyarországi vállalkozások, elsősorban a mikro-, kis-és középvállalati szektor hazai és külföldi tevékenységének bővítését, a gazdaság technológiai, környezetvédelmi, energiahatékonysági fejlesztését, valamint a foglalkoztatás növelését, s mindezek révén aktívan járuljon hozzá Magyarország nemzetközi versenyképességének javításához. A Bank az állami dominancia révén kedvező feltételekkel tud a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon deviza forráshoz jutni, amit refinanszírozás keretében ad tovább a hitelintézeteknek forintban úgy, hogy a kormányzattal árfolyamfedezeti megállapodást köt. Így a mikrovállalkozások a hazainál alacsonyabb kamatszinten tudnak forráshoz jutni. A pénzügyi válság érzékenyen érintette a vállalkozói szektort, ezért a Bank új refinanszírozott termékekkel jelent meg a piacon. Az MFB törvény módosításával lehetőség nyílt a beruházási hitelek mellett forgóeszköz finanszírozásra is, így a refinanszírozott konstrukciók révén a vállalkozások likviditási helyzete is javulhat. A hitelképes de nem bankképes mikro-, és kisvállalkozások számára olyan konstrukciókat kínál az MFB, amelyeknek a kockázatát teljes mértékben a Bank vállalja, és a források széles körben ügynöki hálózaton keresztül jutnak el az ügyfelekhez. Ezen konstrukciók előnye, hogy a hitel mögött valamely garanciaintézmény automatikus kezességvállalása áll, amelynek díját az MFB fizeti. Így akár kedvezőbb biztosítéki környezet is kialakítható a mikro-, és kisvállalkozások számára.

Tenke Gábor

A forint árfolyamának elmúlt 9 hónapban tapasztalt rendkívüli gyengülése jelentős tehernövekedést okozott a fennálló devizahitellel rendelkező vállalkozások számára is, amely révén fokozottan érzékennyé váltak a deviza hitelek árfolyam volatilitásának kockázatára. Ennek következtében egyre népszerűbbek a vállalkozások által korábban nem preferált államilag támogatott forint hitel konstrukciók. Ezen kedvezményes kamatozású hitelek értékesítése már hosszú időre nyúlik vissza, a hitelcélok köre egyre szélesebb, ma már szinte bármilyen fejlesztési cél vagy forgóeszköz-finanszírozás megvalósítható ezek segítségével.

Az Új Magyarország hitelprogramok keretében többféle hitel felvételére nyílik lehetőség. A magyarországi székhelyű vállalkozások beruházási- és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú hitelt vehetnek igénybe. Ez tárgyi eszköz vásárlására (például ingatlan vétele és azon megvalósuló fejlsztés, felújítása, bővítése, gépvásárlás), a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlására, előállítására, illetve a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz vásárlására fordítható. A hitel a típusát tekintve éven túli lejáratú beruházási hitel, amelynek kedvezményes kamatozását az biztosítja, hogy a forintban nyújtott hitel kamatát az euró hitelek kamatszintjén van. Ugyanakkor a hitel devizaneme forint, ezért a vállalkozás élvezi a devizahitelek kedvező kamatát, de nem viseli az azokkal járó árfolyamkockázat kedvezőtlen hatásait. A hitel futamideje maximum 15 év, törlesztésének megkezdéséig pedig akár két éves türelmi időre is lehetőség van.

Az Erste Bank minden hitelkérelem esetben egyedi bírálatot végez a cég teherbíró képességének és likviditásának figyelembe vételével. Arra törekszünk, hogy az ügyfeleink finanszírozási igényeit a számukra legkedvezőbb, gazdálkodásukat legkevésbé terhelő finanszírozási konstrukciókkal szolgáljuk ki, és ezzel fenntartsuk a kihelyezett hiteleink visszafizetésének biztonságát. Mivel egyedileg vizsgáljuk a hozzánk beérkezett hitelkérelmeket, ezért szektorokat nem zárunk ki a finanszírozásból, hacsak azt maga a konstrukció nem teszi.

A jelen gazdasági környezetben arra számítunk, hogy nagyobb hangsúlyt kapnak a likviditási hitelek a felszaporodó körbetartozások miatt. A vállalkozások likviditási problémáinak áthidalására már a konstrukció 2002-es indulása óta az Erste Bankban is elérhető a Széchenyi Kártya. A Széchenyi kártya a vállalkozások körében kiemelt ismertsége, valamint feltételrendszere miatt a legnépszerűbb hiteltermék a piacon. A konstrukció legfőbb előnye, hogy a vállalkozások az állami kamat- és garanciadíj támogatás következtében kedvező díjak mellett juthatnak forint alapú bankszámlahitelhez. További előnyt jelent, hogy a mikrovállalkozások számára problémát jelentő tárgyi fedezet felajánlására nincs szükség, a hitel biztosítékát az adós cég banknál vezetett számlaforgalma, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a cég tulajdonosok készfizető kezessége jelenti. Elmondható tehát, hogy a konstrukció lehetőséget ad arra, hogy a kisebb mikrovállalkozások is hitelhez jussanak, támogatva ezzel működésüket, átmeneti likviditási problémájukat.

Nyomtatható verzió