Világgazdasági környezet: Kilátások egy fekete lyukból

Duronelly Péter

A világgazdaságot a második világháború óta nem látott mértékű sokk érte. A visszaesés végső mértékét még korai lenne megbecsülni, de sebessége elképesztő. Annak, hogy a stabilnak látszó globális növekedés hogyan fordulhatott ilyen rövid idő alatt általános recesszióba, két oka van. Az egyik a világgazdaság növekvő integráltsága, mely nagyon hamar terjesztette szét az amerikai fogyasztás visszaesése által generált válságot a világban. 2007-ben a világ GDP-jének egyharmada került kereskedelmi forgalomba, szemben a nyolcvanas évekre jellemző 18-20%-kal, így az először az amerikai fogyasztás visszaesésében jelentkező dekonjunktúra villámgyorsan terjedt szét a világban. A recesszió gyors kialakulásának másik oka a pillanatok alatt diszfunkcionálissá váló bankrandszer, mely lényegében a saját pozícióinak súlya alatt omlott össze. A banki hitelezés hirtelen befagyása a vállalati készletfinanszírozás és az exporthitel-finanszírozás forrásait is elzárta, ami először a rendelések, majd a termelés hirtelen leállásában öltött testet. A gyors állami beavatkozás egyelőre stabilizálni látszik a világgazdaságot, de a recesszió hagyományos pénzügyi következményeivel a bankrednszer még nem szembesült, és még belegondolni is nehéz, hogy a fiskális és monetáris impulzusnak milyen messze ható gazdasági következményei lesznek. Egy biztos: Új Gazdasági Világrend van kialakulóban, mely alapjaiban rajzolja újra a nemzetközi gazdaság erőviszonyait.

Nyomtatható verzió